abc books chalk 265076

Pomoc dzieciom mającym trudności w zakresie przetwarzania słuchowego (APD) musi uwzględniać patomechanizm oraz złożoność objawów i powinna uwzględniać indywidualne potrzeby każdego dziecka. Główne strategie postępowania terapeutycznego w przypadku APD to: aktywny trening słuchowy, stosowanie technik kompensacyjnych i metajęzykowych oraz poprawa jakości słyszanej mowy poprzez modyfikację środowiska akustycznego (w tym stosowanie dedykowanego dla dzieci z APD systemu FM).

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

alphabet close up communication 256417

Zaburzenia świadomości fonologicznej obserwowane są nawet u ponad 80% dzieci z trudnościami w uczeniu się oraz trudnościami w nabywaniu umiejętności czytania i pisania.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Fotolia 65438891 Subscription Monthly M

Efekty aktywnego treningu słuchowego NEUROFLOW opisane przez panie Katarzynę Ligenzę oraz Aleksandrę Stojak, Providerów Neuroflow z Centrum Protezowania i Rehabilitacji Słuchu Fonetika w Warszawie.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Fotolia 53204897 Subscription Monthly M

Diagnoza w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego (CAPD) metodą Neuroflow podzielona jest na kilka etapów:

Napisz komentarz (0 Komentarzy)