alphabet class conceptual 301926

Zaburzenia przetwarzania słuchowego definiowane są jako specyficzne trudności w przetwarzaniu informacji akustycznych w ośrodkowym układzie nerwowym, które dotyczą zarówno procesów wstępujących, jak i zstępujących, i które występują przy prawidłowej czułości słuchu.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Fotolia 107331773 Subscription Monthly M

Zaburzenia słuchu na poziomie centralnym mogą powodować trudności w rozumieniu mowy w hałasie, problemy w lokalizacji źródła dźwięku czy trudności w dyskryminacji częstotliwości i czasu trwania dźwięku. Zaburzenia te mogą mieć negatywny wpływ na możliwości komunikowania się oraz sukces edukacyjny dziecka, dlatego ważna jest ich wczesna diagnoza i rehabilitacja.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)
diagnoza APD

Sprawne funkcjonowanie w społeczeństwie informacyjnym wymaga dobrego słuchu. Słuch umożliwia kontaktowanie się ze światem, zapewnia bezpieczeństwo w środowisku zewnętrznym, umożliwia kontakty z innymi ludźmi, pozwala opanować mowę i język. Sprawne słyszenie i rozumienie mowy wymaga zaangażowania naszej uwagi, dobrej pamięci, czy niezależnych od zmysłów procesów poznawczych. Dobry słuch i sprawne rozumienie mowy to jedne z ważniejszych umiejętności pozwalających na prawidłowy rozwój dzieci.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)
Neuroflow zaburzenia słuchu

Uliczny gwar, hałas ze szkolnych korytarzy, odgłosy gier komputerowych, dzwonki telefonów czy głośne słuchanie muzyki, uniemożliwiają odbiór i analizę ważnych informacji. Nadmiar różnorodnych bodźców słuchowych i wzrokowych, staje się dużym problemem dla dziecka nie tylko w szkole. Utrudnia opanowanie przyswajanych treści oraz komunikację z rówieśnikami i bliskimi. Oglądanie telewizji jest niejednokrotnie ciekawszą alternatywą, niż rozmowa czy wspólna zabawa.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)