Rodzice i nauczyciele obserwują dzieci, które w ich ocenie zachowują się tak, jakby miały problemy ze słyszeniem. Podstawowe badania często nie wykrywają żadnych zaburzeń, a mimo to dzieci mają trudności z koncentracją uwagi słuchowej i rozumieniem tego co się do nich mówi, szczególnie w hałasie.


Czy dzieci te nie uważają na lekcjach, nie chcą słuchać i rozumieć tego, co przekazują im nauczyciele? Czy też u części z nich występują rzeczywiste trudności ze słyszeniem i komunikowaniem się?

 

Pomóż swojemu dziecku


Jeżeli Twoje dziecko ma trudności:

  • w skupieniu uwagi

  • w nauce, pisaniu i czytaniu, w nauce języków obcych

  • z rozumieniem mowy, gdy w otoczeniu jest szum, gwar lub hałas

  • z rozumieniem dłuższych lub złożonych poleceń ustnych

  • prosi często o powtórzenie pytania lub wypowiedzi

  • często sprawia wrażenie nieobecnego

  • chorowało na przewlekłe wysiękowe zapalenia ucha środkowego lub na ostre zapalenia ucha, miało przerośnięty migdałek gardłowy


Wówczas należy sprawdzić, czy przyczyną trudności dziecka nie są zaburzenia przetwarzania słuchowego APD. U wielu dzieci z dysleksją, trudnościami w uczeniu się, SLI lub ADHD to właśnie zaburzenia przetwarzania bodźców słuchowych są przyczyną ich trudności w uczeniu się na drodze słuchowej.


Zgłoś się do jednego z rekomendowanych ośrodków diagnostycznych i umów się na profesjonalną diagnozę.

 

Zgłoś się do nas