Polityka prywatności dotyczy wszelkich aspektów przetwarzania danych osobowych w serwisie (dalej „SERWIS”), prowadzonym przez APD Medical Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Nałęczowskiej 60 lok. 16 w Warszawie, zwanego dalej „ADMINISTRATOREM”.

ADMINISTRATOR wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym we wszystkich sprawach związanych z Twoimi danymi osobowymi możesz skontaktować się również za pomocą poczty elektronicznej pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zgoda

Korzystając z naszej witryny, wyrażasz zgodę na naszą Politykę prywatności i zgadzasz się na jej warunki.

Kiedy przetwarzamy dane osobowe?

Dane osobowe użytkowników SERWISU są przetwarzane w następujących sytuacjach:

  1. zapisywanie i przechowywanie plików (tzw. cookies) w pamięci urządzenia wykorzystywanego przez Użytkownika do oglądania SERWISU. Pliki cookies pozwalają na identyfikacje Użytkowników przy kolejnych odwiedzinach SERWISU, jednakże nie umożliwiają ADMINISTRATOROWI zidentyfikować konkretnej osoby fizycznej, która w danym momencie z urządzenia korzystała – szczegóły tego przetwarzania opisano w Polityce plików cookie;

  2. wysyłanie wiadomości email lub za pomocą formularza kontaktowego, która jest przekazywana na skrzynkę pocztową ADMINISTRATORA;

  3. dodawanie komentarza pod artykułem na Blogu – Użytkownik podaje swoje dane w zakresie treści komentarza, dodatkowo zapisywany jest adres IP oraz data publikacji komentarza.

W każdym z w/w przypadków skorzystania z SERWISU Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO; Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.)

ADMINISTRATOR zapewnia, że chroni Twoje dane zgodnie z obowiązującym prawem oraz normami bezpieczeństwa informacji, w szczególności komunikacja z serwerem SERWISU podczas wyświetlania go na urządzeniu użytkownika odbywa się przy wykorzystaniu protokołu szyfrującego SSL, co sprawia, że udostępnianie danych osobowych za pośrednictwem formularza kontaktowego SERWISU odbywa się w pełni bezpiecznie.

Dlaczego przetwarzamy dane osobowe?

Podstawa i Cel przetwarzania Twoich danych osobowych uzależnione są od sytuacji
przetwarzania:

  1. cele zapisywania i przechowywania plików cookies są opisane Polityce plików cookie, podstawą przetwarzania Twoich danych jest wówczas prawnie uzasadniony interes ADMINISTRATORA, opisany w Polityce cookies, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub zgoda użytkownika przy niektórych bardziej ingerujących w prywatność zastosowaniach, które jednocześnie mogą stanowić udogodnienie Użytkownikom, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

  2. celem przetwarzania danych Użytkowników korzystających z formularza kontaktowego jest udzielenie odpowiedzi na przesłaną wiadomość lub przedstawienie oferty produktów i usług ADMINISTRATORA, na podstawie zgody wyrażanej przez wysłanie wiadomości, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, później dane mogą być przetwarzane również w innych celach poza SERWISEM, o czym osoba zostanie stosownie poinformowana;

  3. celem przetwarzania danych Użytkowników, którzy postanowili dodać komentarz pod artykułem na Blogu, jest moderacja treści komentarza, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Pliki dziennika

Neuroflow stosuje standardową procedurę korzystania z plików dziennika. Pliki te rejestrują odwiedzających, gdy odwiedzają oni strony internetowe. Robią to wszystkie firmy hostingowe i część analityki usług hostingowych. Informacje gromadzone przez pliki dziennika obejmują adresy protokołu internetowego (IP), typ przeglądarki, dostawcę usług internetowych (ISP), datę i godzinę, strony odsyłające/wyjściowe i ewentualnie liczbę kliknięć. Nie są one powiązane z żadnymi danymi osobowymi. Celem tych informacji jest analiza trendów, administrowanie serwisem, śledzenie ruchu użytkowników w serwisie oraz zbieranie danych demograficznych.

Kto ma wgląd w Twoje dane osobowe?

Odbiorcami Twoich danych mogą być osoby zatrudnione przez ADMINISTRATORA oraz podmioty przetwarzające dane w imieniu ADMINISTRATORA, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Czas przechowywania zależy od sytuacji przetwarzania:

  1. czas przechowywania plików cookies na urządzeniu Użytkownika zależy od ich rodzaju, co w szczegółach opisano w Polityce plików cookie;

  2. dane przesłane przy użyciu formularza kontaktowego będą przechowywane do czasu wycofania zgody albo momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń;

  3. dane zapisane w związku z moderacją treści komentarza będą przechowywane do czasu jego publikacji lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z jego przesłania.

Uprawnienia przysługujące Użytkownikom SERWISU na mocy przepisów RODO

Przysługuje Ci (z zastrzeżeniem podstawy przetwarzania) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) lub przenoszenia danych, prawo do żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO, a także prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofania zgody możesz dokonać wysyłając wiadomość na adres Inspektora Ochrony Danych Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..