Artykuł przedstawia doświadczenia terapeutyczne logopedy pracującego z dziećmi dwujęzycznymi na Islandii z wykorzystaniem diagnozy i terapii Neuroflow ATS®.

Artykuł znajduje się poniżej w PDF w wersji do pobrania.

 

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Artykuł omawia konsekwencje centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego (CAPD, inaczej też ośrodkowych zaburzeń słuchu) dla funkcjonowania dziecka w roli ucznia.

Przez wiele lat rodzice słyszeli na wywiadówkach: Krzyś nie uważa na lekcji, nie rozumie. Jakby nie słyszał, co się do niego mówi..., choć czułość słuchu okazywała się prawidłowa. Czy problem zniknął? Jak można pomóc dziecku?

 

Artykuł znajduje się poniżej w PDF w wersji do pobrania.

 

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Artykuł omawia konsekwencje centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego (CAPD, inaczej też ośrodkowych zaburzeń słuchu) dla funkcjonowania dziecka w roli ucznia.

Autorzy prezentują w nim sposoby zagodzenia skutków CAPD w postaci dostosowania środowiska szkolnego do specyficznych potrzeb ucznia oraz omawiaj zakres niezbędnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w warunkach placówki edukacyjnej (ogólnodostępnej lub integracyjnej). Problem centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego opisywany jest od kilkudziesięciu lat, zarówno w literaturze obcojęzycznej, jak i, od co najmniej 20 lat, polskiej. W roku ubiegłym na łamach czasopisma Niepełnosprawność.

Dyskursy pedagogiki specjalnej (Nr 23/2016, 116-132), prezentują artykuł "Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego: od teorii do praktyki edukacyjnej". Wybrane problemy, omawiający głównie teoretyczne problemy w zakresie diagnozy CAPD, w tym dla potrzeb edukacji. Opracowany aktualnie materiał ma charakter przede wszystkim metodyczny i odnosi się do praktycznych rozwiązań pomocowych dla ucznia z CAPD, stąd adresowany jest do pedagogów specjalnych, terapeutów pedagogicznych, logopedów i nauczycieli, ale również do adeptów wymienionych specjalności pedagogicznych.

Artykuł znajduje się poniżej w PDF w wersji do pobrania.

 

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

alphabet class conceptual 301926

Zaburzenia przetwarzania słuchowego definiowane są jako specyficzne trudności w przetwarzaniu informacji akustycznych w ośrodkowym układzie nerwowym, które dotyczą zarówno procesów wstępujących, jak i zstępujących, i które występują przy prawidłowej czułości słuchu.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Fotolia 107331773 Subscription Monthly M

Zaburzenia słuchu na poziomie centralnym mogą powodować trudności w rozumieniu mowy w hałasie, problemy w lokalizacji źródła dźwięku czy trudności w dyskryminacji częstotliwości i czasu trwania dźwięku. Zaburzenia te mogą mieć negatywny wpływ na możliwości komunikowania się oraz sukces edukacyjny dziecka, dlatego ważna jest ich wczesna diagnoza i rehabilitacja.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)
diagnoza APD

Sprawne funkcjonowanie w społeczeństwie informacyjnym wymaga dobrego słuchu. Słuch umożliwia kontaktowanie się ze światem, zapewnia bezpieczeństwo w środowisku zewnętrznym, umożliwia kontakty z innymi ludźmi, pozwala opanować mowę i język. Sprawne słyszenie i rozumienie mowy wymaga zaangażowania naszej uwagi, dobrej pamięci, czy niezależnych od zmysłów procesów poznawczych. Dobry słuch i sprawne rozumienie mowy to jedne z ważniejszych umiejętności pozwalających na prawidłowy rozwój dzieci.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)