Rodzice mają największy wpływ na rozwój dziecka.

Najlepiej jeśli są zaangażowani w ten proces oboje, dostarczając dziecku psychicznych i społecznych warunków do rozwoju mowy, wzorców słownych oraz bodźców do mówienia. Szansą na osiągnięcie sukcesu w orientowaniu się w dźwiękach otaczającego świata, właściwy odbiór dźwięków mowy i wszechstronny rozwój dziecka jest wychowanie słuchowe wspierane przez wychowanie rytmiczno-muzyczne, w którym należy wzmacniać koncentrację uwagi na dźwiękach, na dostrzeganiu różnic między dźwiękami, identyfikacji dźwięków, słuchową orientację przestrzenną, słuchową percepcję mowy, słuchową kontrolę własnej mowy.

Jednym z najważniejszych wyzwań rozwoju umysłowego dzieci jest słuchanie i rozumienie. 

Zaburzenia uwagi słuchowej są w dużej mierze nabyte z powodu niewłaściwego wychowania słuchowego lub deprywacji słuchowej we wczesnym dzieciństwie. Dzieci z zaburzeniami uwagi słuchowej mają duże trudności w rozumieniu mowy w szumie czy w hałasie, szczególnie gdy równocześnie mówi kilka osób. Słuch jest zmysłem, który pozwala nam kontaktować się ze światem, zapewnia bezpieczeństwo w środowisku zewnętrznym, umożliwia kontakty z innymi ludźmi, pozwala opanować mowę i język. Słuchanie może być realizowane przez spostrzeganie i określanie źródeł dźwięków z otoczenia, takich jak np. warkot przelatującego samolotu, śpiew ptaków oraz rozpoznawanie zjawisk akustycznych, pochodzących z tego samego źródła dźwięku, jak np. odgłos piłki padającej na podłogę, rzuconej na krzesło, na stolik itp.

Małe dziecko jest bardzo wrażliwe na głos, szczególnie jeżeli jest to głos matki. 

Pod wpływem pieszczotliwego przemawiania przestaje krzyczeć, uspokaja się, nasłuchuje i uśmiecha oraz przejawia radosne ożywienie. Słuchanie śpiewu matki to forma, w której łączy się oddziaływanie muzyki i treści słownej. Słowo śpiewane jest elementem ułatwiającym słuchanie, gdyż dzieci koncentrują uwagę na treści piosenki. Z punktu widzenia procesu kształtowania się mowy, dziecko około czwartego miesiąca – reaguje na intonacje: na ton karcący – płaczem, na ton przyjemny – uśmiechem. W ten sposób doskonali umiejętność odróżniania zmiany wysokości tonu oraz zmiany natężenia dźwięku. Uczy się różnicowania słuchowego sylab łącząc tę zdolność z nabywanymi w tym czasie sprawnościami motorycznymi. W drugim roku życia następuje coraz pełniejsza stymulacja funkcji słuchowych w zakresie dźwięków mowy. W tym okresie dziecko odkrywa język, a tym samym zaczyna doskonalić zdolność skojarzeń wzorców słuchowych wyrazów z ich znaczeniem, a także zdolność różnicowania wyrazów. 

W trzecim roku życia dziecko odkrywa pełny wymiar języka

Poszerza dotychczasową wiedzę o znajomość reguł gramatycznych i buduje zdania poprawne gramatycznie, adekwatnie do rozwijających się umiejętności poznawczych. Wiek przedszkolny przynosi dziecku ogromną różnorodność doznań słuchowych. Słuchanie wymaga zaangażowania uwagi, by zrozumieć mowę. 

Do szczególnych zadań wychowania słuchowego należą:

  • wprowadzenie dziecka w świat dźwięków

  • wspólne słuchanie muzyki

  • zabawy i ćwiczenia rytmiczne z udziałem muzyki

Jeżeli nie jesteś pewien co do tego, czy Twoje dziecko prawidłowo się rozwija w zakresie centralnych zaburzeń sluchu - umów się na diagnozę zaburzeń przetwarzania słuchowego w jednym z certyfikowanych ośrodków Neuroflow.

 

 

Umów się na wizytę diagnostyczną