Wypełnij poniższą ankietę i sprawdź jakie jest ryzyko posiadania Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego przez Twoje dziecko.

Proszę odpowiedzieć czy obserwujecie Państwo u dziecka dane zachowanie, klikając na TAK, NIE lub NIE WIEM. Po wypełnieniu ankiety strona wyświetli odpowiedź.

  • 1. Ma trudności z rozumieniem mowy, gdy w otoczeniu jest szum, gwar lub hałas.
  • 2. Ma trudności z rozumieniem szybkiej lub niewyraźnej mowy.
  • 3. Ma trudności z rozumieniem dłuższych lub złożonych poleceń ustnych.
  • 4. Prosi często o powtórzenie pytania lub wypowiedzi.
  • 5. Dźwięki z otoczenia łatwo odwracają jego uwagę.
  • 6. Przy prawidłowej inteligencji, ma trudności w uczeniu się (problemy z nauką czytania, pisania, z nauką języków obcych).
  • 7. Nie potrafi dłużej utrzymać uwagi na zadaniu.
  • 8. Często "wyłącza się", myślami jest gdzie indziej, sprawia wrażenie nieobecnego.
  • 9. Ma problemy z nawiązaniem i utrzymaniem kontaktu z rówieśnikami.
  • 10. Dziecko chorowało na przewlekłe wysiękowe zapalenia ucha środkowego lub wielokrotnie na ostre zapalenia ucha, miało lub ma przerośnięty migdałek gardłowy