Fotolia 52157240 Subscription Monthly M

Napisała do nas Mama realizująca terapię Aktywnego Treningu Słuchowego ze swoim dziesięcioletnim synkiem, dzieląc się swoimi refleksjami na temat trudnych wyrazów/zdań, trudnych tekstów opowiadań zastosowanych w naszym treningu słuchowym. Uważamy, że opisany w liście temat będzie ciekawy również dla innych rodziców, postanowiliśmy więc za zgodą autorki opublikować go, dołączając nasze odpowiedzi.


Witam serdecznie,

Pragnę Państwu podziękować za stworzenie programu Neuroflow dla dzieci z dysfunkcjami w zakresie percepcji słuchowej. Mój syn właśnie ukończył I etap ćwiczeń. Pragnę się również podzielić z Państwem moimi refleksjami, które pojawiały się podczas pracy z dzieckiem. Niniejsze refleksje wynikają z mojej obserwacji - mamy, której bardzo zależy na pomocy dziecku i zainteresowań naukowych - jestem metodykiem nauczania literatury i logopedą. Jeszcze raz dziękuję za możliwość uczestniczenia w treningu.


Z wyrazami szacunku,
nazwisko znane redakcji


PYTANIE:

Zainteresował mnie dobór wyrazów do powtarzania. Zwróciłam uwagę, że moje dziecko powtarza w większości poprawnie wyrazy, które zna ze swojego językowego doświadczenia - skończy niedługo 10 lat. Są jednak w zasobie leksykalnym takie słowa, których nie zna, nie używa. Poprawne powtórzenie ich stanowiło dla niego większą trudność. W związku z tym zastanawiałam się, czy dobór trudnych wyrazów (dla dziecka przeciętnie rozwijającego się) argumentowany jest tylko sprawdzaniem brzmieniowej  poprawności artykulacji wyrazu, czy też znajomość danego wyrazu, jego znaczenia jest dla potrzeb metody ważna. Moją uwagę zwróciły np. wyrazy określające narzędzia pracy, niektóre nazwy geograficzne, pojęcia abstrakcyjne. Podobnie rzecz się miała ze zdaniami do powtórzenia. Te zdania, które nawet były długie, ale ich treść była bliska dziecku, były możliwe do powtórzenia.

 

ODPOWEDŹ:

Istnieje wiele przeszkód utrudniających komunikację, np. słowa, które mogą być zbyt trudne i niezrozumiałe dla odbiorcy. Ucząc się języka pragniemy, by jak najwięcej słów rozumieć i posiadać odpowiednie kompetencje, by w pełni korzystać z komunikacji, która ma służyć porozumiewaniu się i przekazywaniu informacji. Słowa są częścią naszego istnienia, ułatwiają kontakty z innymi, pomagają zrozumieć świat. Możemy podzielić je na sekwencje dźwięków. Zmiana jednego dźwięku - fonemu w słowie powoduje zmianę jego znaczenia, albo powstanie nowego słowa (neologizmu, pseudosłowa). Podczas treningu Neuroflow słuchanie słów, wyrażeń, zdań, opowiadań, baśni daje szansę na lepsze rozumienie mowy w szumie, poznanie nowych słów – poszerzanie zasobu słownictwa dzieci, również usprawnianie funkcji językowych, zwłaszcza umiejętności fonologicznych.

Powtarzanie zdań to możliwość poprawy pamięci sekwencyjnej, wydłużenie pamięci słuchowej, doskonalenie sprawności artykulacyjnej i tempa mówienia, wzmocnienie uwagi
słuchowej. Niezrozumiałe dla dziecka słowa należy od razu wyjaśnić, przerywając na chwilę ćwiczenie. Aktywny Trening Słuchowy Neuroflow nie jest egzaminem, a terapią. Podczas treningu słuchowego, dziecko powtarzając słowa lub zdania może popełniać błędy. Słyszy w słuchawkach poprawnie wypowiedziane słowa przez lektora, z właściwym akcentem wyrazowym i zdaniowym, co pomaga utrwalać wzorzec poprawnej wymowy. To oczywiste, że na początku treningu zapamiętanie i powtórzenie zdania złożonego sprawia wiele trudności, lecz nie ma lepszego, niż powtarzanie sposobu doskonalenia pamięci słuchowej krótkotrwałej. Wraz z upływem czasu, kiedy ćwiczenia prowadzone są systematycznie, rodzice mogą zaobserwować postępy – coraz dłuższe zdania. Rozwój słownictwa dziecka to istotny element treningu Neuroflow ATS. Jeśli większość słów, tekstów zawartych w treningu okazałaby się zbyt trudna, możliwa jest zmiana poziomu terapii na łatwiejszy, po zgłoszeniu problemu do terapeuty prowadzącego dziecko.

 

PYTANIE:

Zastanawiałam się również nad doborem tekstów o zwierzętach i pytaniach do tych tekstów sformułowanych. W treści opowiadań padają nazwy gatunków poszczególnych zwierząt, nazwy charakterystyczne dla języka biologii, które dla przeciętnego 9, 10 latka nie są znane. (Chyba, że dziecko interesuje się w sposób szczególny zwierzętami). Pytania natomiast bywają szczegółowe, wymagające wyjątkowej uwagi :) 

 

ODPOWIEDŹ:

Wyjątkowa uwaga, to wyzwanie dla większości z nas. Słuchanie opowiadań ma na celu wydłużenie uwagi, poprawę funkcji pamięci roboczej, kiedy dziecko jest zmobilizowane do jak najlepszego zapamiętania, jak największej ilości szczegółowych informacji, tak aby na koniec dokonać pewnych operacji (przetwarzania, selekcji, przypomnienia) po wysłuchaniu opowiadania/zagadki i udzielić prawidłowych odpowiedzi na postawione pytania. Częstym zadaniem, z jakim uczniowie mają do czynienia już od czwartej klasy szkoły podstawowej jest słuchanie i rozumienie tekstów czytanych przez nauczyciela, a następnie udzielenie odpowiedzi na pytania związane z tymi tekstami, Zastosowane w treningu Neuroflow opowiadania o zwierzętach to okazja do poszerzenie wiedzy dzieci na temat świata przyrody. Efektem tych ćwiczeń jest dłuższy czas koncentracji uwagi na lekcji, większe pole uwagi słuchowej ucznia podczas wykładu, lepsza umiejętność rozumienia i przetwarzania słyszanego tekstu, poprawa pamięci słuchowej. Trudne i niezrozumiałe słowa to ciekawa przygoda kontaktu z językiem polskim, możliwość poszukiwania, wyjaśniania, poszerzania komunikacji o nowe kompetencje i sprawności.

 

Odpowiedzi udzielała:

mgr Zenobia Bogdanowska
APD Medical

Share

Komentarze obsługiwane przez CComment