Jak działa trening Neuroflow ATS®?

Neuroflow ATS® jest aktywną formą treningu. Wymaga od dziecka skupienia uwagi, aby jak najlepiej odpowiadało na stawiane przed nim zadania. Stopień trudności zadań jest dostosowywany do możliwości dziecka i zmienia się w sposób adaptacyjny.

Sprawdź więcej

Naszą wartością są badania naukowe

Misją naszej firmy jest pomoc jak największej liczbie dzieci, we wczesnym wykrywaniu i leczeniu problemów słuchowych, szczególnie zaburzeń wyższych funkcji słuchowych, które mają wpływ na całościowy, prawidłowy rozwój dziecka. Trening Neuroflow ATS® oparty jest na najnowszych badaniach naukowych z dziedziny zaburzeń wyższych funkcji słuchowych.

Czytaj na blogu

Szkolenia dla profesjonalistów

Osoby zainteresowane diagnostyką i rehabilitacją zaburzeń przetwarzania słuchowego APD baterią testów Neuroflow ATS® zapraszamy na szkolenie, które zapozna Państwa z aktualna wiedzą na temat ośrodkowych zaburzeń słuchu oraz metodami diagnostycznymi:

Zapraszamy: audiologów, logopedów, psychologów, pedagogów, protetyków słuchu, terapeutów integracji sensorycznej.

Dowiedz się o szkoleniu