trudności w uczeniu się trening słuchowy Neuroflow

Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, mają większe trudności z rozumieniem mowy w szumie, niż młodzież i osoby dorosłe. Badania wskazują, że w porównaniu z osobami dorosłymi, dzieci gorzej słyszą poszczególne słowa i zdania w hałasie. Wielość bodźców słuchowych w szkole, hałas panujący w salach lekcyjnych i na korytarzach szkolnych, u młodszych dzieci powoduje znacznie większe trudności ze skupieniem uwagi, niż u dzieci starszych. Czy jest na to rada i co pokazują badania?


Jakie są przyczyny trudności rozumienia mowy w szumie u dzieci?

Jedną z przyczyn trudności z rozumieniem mowy w szumie u dzieci są prawdopodobnie niedostatecznie rozwinięte zdolności językowe i komunikacyjne. Młodsze dzieci które nie rozpoczęły jeszcze nauki czytania i pisania, mają znacznie mniejsze doświadczenie językowe, a nieznajomość słów i konstrukcji gramatycznych utrudnia rozpoznawanie mowy w hałasie. W miarę rozwoju zdolności językowych u dziecka, wzrasta zdolność rozumienia mowy, a identyfikacja słów i zdań staje się łatwiejsza, nawet w obecności hałasu czy szumu.

Trudności rozumienia mowy w szumie zaliczane są do zaburzeń przetwarzania słuchowego (centralne zaburzenia słuchu) i często stają się przyczyną trudności w uczeniu się, nabywaniu zdolności czytania i pisania. Średni poziom hałasu w klasie w przypadku młodszych dzieci (przedszkolnych i wczesnoszkolnych) waha się w granicach pomiędzy 66 a 94 dBA . Taki poziom hałasu może zmniejszać zdolności rozumienia mowy nawet o 50-60%! A to bezpośrednio przekłada się na możliwości edukacyjne dzieci, ponieważ większość istotnych informacji przekazywana jest ustnie. Trening słuchowy Neuroflow staje się więc niezbędnym narzędziem do tego, żeby wspierać dzieci w ich rozwoju.


Badania potwierdzają skuteczność treningu słuchowego Neuroflow

Nawet krótkotrwały trening słuchowy w istotny sposób poprawia zdolności rozumienia mowy w szumie i ogólny rozwój dzieci. Dowodem tego są przeprowadzone w naszym kraju badania w Miejskim Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kielcach w ramach projektu "Akademia Kariery" (2014-2015). Badaniem zostały objęte dzieci od 4 r.ż u których zaobserwowano deficyty rozwojowe oraz trudności adaptacyjne w ich środowisku wychowawczym. U części dzieci zdiagnozowano trudności rozumienia mowy w szumie, a następnie poddano je treningowi słuchowemu, który trwał od 7 do 22 tygodni. Podczas treningu wykonywano ćwiczenia rozumienia mowy w szumie z użyciem różnego rodzaju bodźców werbalnych, takich jak słowa, zdania, zagadki, bajki, czy wiersze. Dzieci przechodziły trening bardzo aktywnie. Ćwiczenia mobilizowały do uważnego słuchania, zapamiętania treści i udzielania odpowiedzi na pytania.

Wyniki testu badającego postępy dzieci po zastosowaniu treningu słuchowego, były statystycznie istotne czyli pozytywne jeżeli chodzi o zdobyte umiejętności. Dzieci – nawet po krótkim treningu - lepiej radziły sobie z rozumieniem mowy, słów i zdań, zakłócanych szumem czy hałasem. Wyniki testu uległy znacznej poprawie w całej grupie badawczej.


Dlaczego trening słuchowy Neuroflow jest skuteczny?

Każdy etap treningu słuchowego poprzedzony jest diagnozą w certyfikowanym ośrodku lub poradni, na podstawie której przygotowywany jest indywidualny program terapeutyczny. Sesje treningowe oparte są na aktywnej stymulacji zmysłowej, angażującej uwagę dziecka. Program terapeutyczny zawiera bogaty, dostosowany dla różnych grup wiekowych materiał słowny. Po wysłuchaniu opowiadania, baśni czy wiersza - dzieci odpowiadają na pytania związane z wysłuchanym tekstem. Pytania te mobilizują je do uważnego słuchania, zapamiętania treści. Sprawdzają rozumienie słuchanego tekstu, uważność i pamięć krótkotrwałą. Praca dziecka, powoduje powstanie zmian w drogach nerwowych i jest to tzw. zjawisko neuroplastyczności mózgu. 

Pamietajmy: skuteczny trening słuchowy – to taki trening, który mobilizuje dziecko do pracy. W którym dziecko bierze czynny, a nie bierny udział.


Sprawdź jakie efekty zyska Twoje dziecko, jeżeli zastosujesz Aktywny Trening Słuchowy Neuroflow>>


Przeczytaj również:

Okrutne baśnie uczą dzieci radzić sobie z emocjami>>

Zabawy i ćwiczenia rozwijające słuch i uwagę słuchową dziecka>>

8 skutecznych sposobów na wsparcie dziecka w nauce>>

Dlaczego moje dziecko nie chce się uczyć?>>

 

 

Share

Komentarze obsługiwane przez CComment