abc books chalk 265076

Pomoc dzieciom mającym trudności w zakresie przetwarzania słuchowego (APD) musi uwzględniać patomechanizm oraz złożoność objawów i powinna uwzględniać indywidualne potrzeby każdego dziecka. Główne strategie postępowania terapeutycznego w przypadku APD to: aktywny trening słuchowy, stosowanie technik kompensacyjnych i metajęzykowych oraz poprawa jakości słyszanej mowy poprzez modyfikację środowiska akustycznego (w tym stosowanie dedykowanego dla dzieci z APD systemu FM).

Na podstawie baterii testów audiologicznych oraz obserwowanych objawów, możemy określić dominujący rodzaj zaburzeń APD tj. (deficyt fonologiczny, deficyt uwagi słuchowej, deficyt integracji) co ma wpływ na wybór najbardziej korzystnej  formy pomocy. Naturalną i najbardziej skuteczną formą pomocy jest trening zaburzonych funkcji słuchowych opierający się na neuroplastyczności układu słuchowego. Aktywny trening słuchowy obejmuje wiele ćwiczeń: słyszenia w hałasie, uwagi słuchowej, pamięci słuchowej, nastawiony jest na stymulowanie różnych funkcji słuchowych ze szczególnym uwzględnieniem tych, w obszarze których obserwowane są największe deficyty.

Uczniom, którym duże problemy sprawia rozumienie mowy w hałasie (szumie klasy) których źródłem są problemy z uwagą słuchową, oprócz  aktywnego treningu słuchowego korzyści w szkole może przynieść stosowanie osobistych systemów wspomagających słyszenie (systemów FM).

System FM składa się z mikrofonu, który umieszczony jest w okolicy ust osoby mówiącej (np. nauczyciela) oraz słuchawki znajdującej się na małżowinie usznej dziecka. Najlepszy efekt uzyskuje się gdy słuchawka systemu FM jest założona na ucho przeciwległe do półkuli dominującej dla mowy oraz gdy stosuje się protezowanie otwarte,  które nie zaburza dopływu dźwięków z otoczenia. Sygnał z mikrofonu jest drogą radiową przesyłany bezpośrednio do słuchawki, dzięki czemu mowa nauczyciela jest wzmocniona w stosunku do hałasu tła klasy o kilka do kilkunastu decybeli.

Poprzez poprawę stosunku sygnału do szumu czyli wzmocnienie mowy nauczyciela na tle hałasu klasy systemy FM ułatwiają dostęp ucznia do informacji przekazywanych werbalnie przez nauczyciela, pośrednio poprawiają zdolności aktywnego słuchania i wydłużają czas skupienia uwagi na głosie nauczyciela. Stosowanie systemów FM ma udowodnioną skuteczność nie tylko u dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego ale także  u dzieci z niedosłuchem oraz u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Kluczowe znaczenie przy podejmowaniu decyzji, czy należy rozważyć próbę zastosowania  systemu FM ma zły wynik testu rozumienia mowy w szumie w diagnozie APD. Dzieci, u których wynik tego testu jest prawidłowy a złe są wyniki w innych testach z baterii APD co wskazuje, że dominujące są zaburzenia fonologiczne lub zaburzenia czasowego przetwarzania dźwięków (test GDT) raczej nie skorzystają z systemu FM.

Przykładowy system FM: https://www.oticon.pl/hearing-aid-users/hearing-aids/accessories/amigo-fm

Share

Komentarze obsługiwane przez CComment