problemy w nauce Neuroflow

Są dzieci, które wyglądają jakby ciągle bujały myślami w obłokach. Patrzą, ale nie widzą, słyszą ale nie słuchają tego, co się do nich mówi. Często nie reagują na polecenia. Mimo prawidłowego rozwoju, mają trudności z dłuższą koncentracją uwagi i z tego powodu nie odnoszą sukcesów w nauce. Dlaczego? Co sprawia, że dzieci mają takie trudności? W jaki sposób można im pomóc?

Problemy z nauką mogą pojawiać się w różnym wieku i mogą mieć wiele różnych przyczyn: zaburzenia uwagi, dysleksja, zaburzenia rozwoju językowego lub słuchowego, a także problemy emocjonalne dziecka, stres, problemy rodzinne. Niezwykle ważne jest to, aby jak najwcześniej zdiagnozować przyczyny i pomóc dziecku, zanim problemy przerosną nas i dziecko.

Dziecko żywiołowe, ruchliwe, z trudem koncentrujące się na jednym zadaniu przez dłuższą chwilę, rozpraszające się pod wpływem nowych bodźców – to typowy obraz zdrowego dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym. Rodzice często zadają sobie pytanie czy jest to prawidłowa, rozwojowa cecha zdrowego dziecka, czy też już zaburzenie. Warto bacznie obserwować zachowanie dziecka i – jeżeli zauważymy, że jest coś co nas niepokoi – udać się do specjalisty, który przeprowadzi odpowiednią diagnozę.

"Skup się na tym zadaniu, nie kręć się na krześle"

Brak koncentracji uwagi obserwuje się u dzieci, o których zwykło się mówić, że bujają w obłokach lub myślą o niebieskich migdałach. Dzieci te często popadają w zamyślenie, "wyłączają" się z otaczającej je hałaśliwej rzeczywistości. Z drugiej strony mogą przejawiać nadaktywność. Są niespokojne i nerwowe, nie potrafią usiedzieć dłużej w jednym miejscu. Mają trudności ze skupieniem uwagi przez dłuższy czas i nie potrafią doprowadzić rozpoczętej czynności do końca. Jego funkcjonowanie w szkole jest podobne. Dziecko np. nie odpowiada odpowiednio szybko na polecenia nauczycieli. W domu ciężko jest mu samodzielnie skupić się na odrabianiu lekcji i nauce.

"Czy słyszysz co do Ciebie mówię?"

Jeżeli mówimy do dziecka, a ono nie odpowiada – bo myślami jest gdzie indziej, wówczas możemy reagować zniecierpliwieniem i podniesionym głosem – a dziecko ze zdziwieniem patrzy na naszą reakcję. Czasami rodzice decydują się na badanie słuchu u dziecka – a jeżeli wynik wychodzi prawidłowy – wówczas nie wie co robić. Dlaczego dziecko zachowuje się tak, jakby nas nie słyszało? Czy robi to specjalnie? A może słyszy, ale nasz głos w jakiś dziwny sposób nie dociera do niego...

"Dlaczego znowu nie uważałeś na lekcji?"

Gwar na sali lekcyjnej i w szkolnym korytarzu, rozmowy, dzwonki telefonów, odgłosy gier komputerowych, głośne słuchanie muzyki, a w domu grający telewizor albo włączony laptop na którym ktoś właśnie gra lub coś ogląda - to obraz współczesnego świata, pełnego szumu i jednostajnego hałasu. Świata z mnóstwem różnorakich bodźców wizualnych i słuchowych. Naszemu mózgowi trudno czasami przystosować się do takich warunków, a co dopiero mózgowi rozwijającego się dziecka. Eksplozja różnorodnych dźwięków zakłóca przyswajanie przekazywanych przez nauczyciela treści, utrudnia również komunikację rówieśników w szkole i rozmowy rodziców z dziećmi w domu.

Jeżeli zauważysz jakiekolwiek problemy słuchowe lub zaburzenia uwagi u swojego dziecka – może to być poważny sygnał zaburzeń przetwarzania słuchowego.


Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego
to jedna z przyczyn trudności w uczeniu się dzieci

Najczęstszymi objawami problemów z przetwarzaniem słuchowym, które możemy zaobserwować u dzieci są trudności z rozumieniem mowy w szumie (szczególnie, kiedy kilka osób mówi jednocześnie lub w pomieszczeniu z pogłosem), problemy z odróżnianiem dźwięków, ich wysokości i głośności, kłopoty z pamięcią i uwagą słuchową, niepoprawna wymowa niektórych słów, trudności z lokalizacją źródła dźwięku, trudności w uczeniu się i zapamiętywaniu.


CZY WIESZ ŻE:

  • w pierwszych klasach szkoły podstawowej od 3% do 5% dzieci ma objawy zaburzeń przetwarzania słuchowego APD, które gdy są niewykryte i nierehabilitowane w znacznym stopniu ograniczają możliwości nauki i rozwoju tych dzieci

  • około 30% dzieci z dysleksją oraz 40-50% dzieci z trudnościami w nauce (ang. learning disability) ma objawy centralnych zaburzeń słuchu, a trening słuchowy w znaczący sposób poprawia funkcjonowanie tych dzieci w szkole oraz ich umiejętność czytania.


Jak możesz pomóc swojemu dziecku?

Wypełniając naszą ankietę diagnostyczną możesz sprawdzić prawdopodobieństwo występowania zaburzeń przetwarzania słuchowego u Twojego dziecka – a następnie umówić się na wizytę w jednym ze współpracujących z nami ośrodków.

Profesjonalna diagnoza jest konieczna do tego, aby rozpocząć proces leczenia wg indywidualnie dobranego programu terapeutycznego. Od niedawna w Polsce dostępny jest program do terapii dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego APD o nazwie Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy. Został on opracowany na podstawie najnowszych badań naukowych z obszaru neurorehabilitacji, audiologii i logopedii. Jest nowoczesnym narzędziem, umożliwiającym dziecku regularne ćwiczenia słuchu, uwagi słuchowej i przetwarzania słuchowego. Efektem pracy w treningu Neuroflow jest znaczna poprawa wyników w nauce, szczególnie w zakresie umiejętności czytania, pisania ze słuchu i uczenia się. Bardzo często po zakończeniu terapii Neuroflow obserwowane są u dziecka inne korzystne zmiany takie jak poprawa pewności siebie, wzrost samooceny, obniżenie poziomu stresu przy wykonywaniu trudnych zadań oraz poprawa komunikacji z rówieśnikami i rodzicami.

 

Share

Komentarze obsługiwane przez CComment